Kunst en cultuur

Kunst en cultuur vinden we belangrijk. We bieden leerlingen verschillende expressieve vakken. Ook stimuleren we hen om deel te nemen aan culturele activiteiten buiten school. En elk jaar hebben we twee projectweken in het teken van kunst en creativiteit. 

Les in het atelier

In de klas doen we veel aan cultuurlessen. Alle leerlingen krijgen eens per week een les in het atelier van de praktijkdocent. En externe docenten komen op school om muziek- en theaterlessen te geven. Dit doen we samen met Cultura. Dat is het centrum voor kunst en cultuur in Ede.

Dansen met Introdans

   

Special Heroes Art

We werken al jaren samen met het landelijke stimuleringsprogramma Special Heroes Art. Dit programma wil leerlingen stimuleren zich expressief te uiten en zich aan te sluiten bij een cultuur-, of muziekvereniging. Lees meer op www.specialheroes.nl

Cultuureducatie

We doen mee aan het programma Cultuureducatie Met Kwaliteit. In dit programma werken overheden, culturele partners en het onderwijs samen.

Cultuureducatie met kwaliteit