Begeleiding en beoordeling

Voor elke nieuwe leerling maken we een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) dat we jaarlijks met leerlingen en ouders bespreken. Hierin staat wat een leerling kan en wat hij de komende vier jaar kan leren. In het OPP staat ook welke ondersteuning de leerling nodig heeft om goed te kunnen leren en ontwikkelen. Ook staat in het plan welke dingen het leren makkelijker of moeilijker maken. De mate van ondersteuning bepaalt de leerroute van de leerling. Het OPP is leidend voor het samenstellen van de doelen in het groepsplan. De kwaliteit van het OPP wordt in beeld gebracht met een jaarlijkse evaluatie en bijstelling in de Commissie voor de Begeleiding. We bespreken de leerling iedere zes weken in ons multidisciplinair overleg. We bespreken de voortgang twee keer per jaar met de leerlingen en ouders.

Wat betekent dat voor de lessen?

Alle lessen die de leerling volgt hebben een doel. Wij hebben doelen voor iedere leerroute. Dat kunnen doelen zijn op het gebied van kennis, maar ook op het gebied van gedrag. Door middel van lessen en activiteiten proberen wij deze doelen met de leerlingen te behalen. We houden bij hoe uw kind zich werkelijk ontwikkelt en hoe het leert.