Onze school

Het Meza College heeft vier kernwaarden van waaruit wij werken. ‘Passie, veiligheid, samen en vindingrijk’ zijn de waarden waar wij voor staan. Dit komt bij ons in alles terug. Het verbindt ons team en het is herkenbaar voor onze leerlingen en hun ouders.

Pedagogisch klimaat

Centraal in onze school staat het pedagogisch klimaat. Wij streven naar een open sfeer waarin we iedereen in zijn waarde laten, respecteren en accepteren. Dit betekent dat de school een plek is waar leerlingen zich veilig en geborgen kunnen voelen. We bieden onze leerlingen een uitdagende omgeving. We luisteren graag naar onze leerlingen en stimuleren hen om zelf te handelen en zelf beslissingen te nemen. We helpen hen op weg naar een goede toekomst.

Onze school in het kort

Onze leerlingen zijn 12 tot en met 18 jaar en hebben een achterstand in leren en ontwikkelen. Bijvoorbeeld beperkte cognitieve mogelijkheden, grote belemmeringen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling of een (zeer) ernstige meervoudige beperking (EMB/EVB+). Het IQ van onze leerlingen ligt ongeveer tussen de 20 en 80. Leerlingen met een complexe medische achtergrond en zorgvraag kunnen ook bij ons terecht.

Leerlingen, ouders en medewerkers van verschillende achtergrond, godsdienst of levensovertuiging gaan bij ons op school met respect met elkaar om. Wij staan onvoorwaardelijk voor openheid, respect en tolerantie. Vanuit het uitgangspunt van gelijkwaardigheid staan we open voor de wensen, mogelijkheden en ideeën van iedere leerling. Wij zijn een open school waar iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn.

Het Meza College heeft:

  • ruim 130 leerlingen tussen de 12 en 20 jaar
  • 11 groepen (van ongeveer 12 leerlingen)
  • 50 medewerkers
  • 1 groep met intensieve ondersteuning bij het onderwijszorgarrangement Het Panorama

Speciale ondersteuning

Bijna al onze leerlingen hebben extra ondersteuning nodig vanwege hun motorische beperking, sociaalemotionele kwetsbaarheid of verstandelijk functioneren. Soms is er nog meer nodig. Deze speciale ondersteuning betreft specifieke mogelijkheden die verder gaan dan extra ondersteuning.

Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de leerling(en) kan de begeleiding variëren in intensiteit, duur en eventueel met expertise van buiten de school. Samen met verschillende partners bieden we deze speciale ondersteuning waar dat nodig is. We stemmen onderwijs en zorg zo goed mogelijk op elkaar af. Therapieën vinden zoveel mogelijk plaats onder schooltijd als dat bevorderend is voor de onderwijsontwikkeling. Heeft een leerling langdurige therapie nodig dan verwijzen we vaak door naar zorgverleners buiten onze school.

Binnenkijken bij De Toekomst

Inspectie

Eens per vier jaar bezoekt de Inspectie van het Onderwijs onze school. Ons onderwijs kreeg de laatste keer een voldoende. Dit betekent dat het bestuur voldoet aan de vereiste basiskwaliteit.

Aanmelden

Wil je een nieuwe leerling aanmelden? Neem gerust contact met ons op. We zijn bereikbaar via 0318 - 61 04 81. Of stuur een e-mail naar info@toekomst-ede.nl. Wij nemen contact met je op om een bezoek aan onze school in te plannen. Je bent van harte welkom om de sfeer te komen proeven.