Ons onderwijs

Elke leerling groeit door onderwijs dat bij hem of haar past en dat rekening houdt met zijn of haar speciale kennis, vaardigheden, interesses, talenten en beperkingen. Zodat een leerling met zelfvertrouwen klaar is voor de volgende stap.

Voorbereid op de toekomst

Het Meza College is een gewone middelbare school voor speciale leerlingen. Ons onderwijs is gericht op hun toekomstige woon- en werkplek, actief burgerschap en vrijetijdsbesteding in de samenleving. Het accent ligt hierbij op redzaamheid, zelfstandigheid en autonomie. We leren onze leerlingen om hun eigen mogelijkheden te benutten en op zichzelf te vertrouwen. Wij vinden het onze taak om onze leerlingen te leren om hulp te vragen als dat nodig is. Zo gaan ze vol vertrouwen op weg naar een eigen plek in de maatschappij.

Burgerschap

De kern van burgerschapsonderwijs gaat over aandacht voor basiswaarden. Denk aan gelijke behandeling en respect voor anderen in een multiculturele samenleving. Het gaat om positief met elkaar omgaan in de klas. We vergroten zo de zelfredzaamheid van onze leerlingen in de Nederlandse samenleving.

Burgerschap is geen apart vak. Het komt terug in ons schoolklimaat, verschillende vak- en leergebieden, schoolbrede projecten of het betrekken van de omgeving van de school bij ons onderwijs. We gebruiken verschillende dagelijkse situaties om leerlingen te laten ervaren dat aan elke kwestie verschillende kanten zitten. De mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen bepalen deels waar we de focus op leggen.

Uitstroomprofielen en leerroutes

Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kent drie richtingen. Deze richtingen heten uitstroomprofielen. Voor elke leerling stellen we een ontwikkelings perspectief vast dat hierop aansluit. Soms is daarnaast een (tussentijdse) overstap naar een reguliere school mogelijk, met passende ondersteuning. We sluiten hiermee aan op het landelijk doelgroepenmodel van de sectorraad voor gespecialiseerd onderwijs.

Op onze school bereiden we leerlingen voor op uitstroom naar:

 • Dagbesteding: we bereiden leerlingen voor op een vorm van arbeidsgerichte of ontwikkelingsgerichte dagactiviteiten als zelfstandig werken niet mogelijk is, ook niet in een aangepaste werkomgeving. Deze leerlingen volgen (meestal) leerroute 1 of 2.
 • Arbeidsmarkt: we bereiden leerlingen voor op (beschutte) arbeid. De praktijk staat centraal en stages zijn verplicht. Deze leerlingen volgen (meestal) leerroute 3, 4 of 5.
 • Vervolgonderwijs: we bereiden leerlingen voor op Mbo-niveau 1: entreeopleiding. Deze leerlingen volgen (meestal) leerroute 5.

Verschillende leerroutes

Welke leerroute het beste past, hangt af van verschillende factoren. Zo kijken we naar IQ, maar ook naar schoolse vaardigheden, sociaal-emotionele redzaamheid, belemmerende en bevorderende factoren.

Leervakken en praktijkvakken

In de eerste jaren van het voortgezet speciaal onderwijs krijgen leerlingen leervakken en praktijkvakken. In de vervolggroepen gaat het steeds meer om de praktijk en wat een leerling na school gaat doen. Dan gaan leerlingen ook op stage. Wij bieden de volgende vakken aan:

 • Nederlands
 • Rekenen
 • Engels (profiel arbeid)
 • Stage en loopbaan
 • Sociaal emotionele ontwikkeling
 • Burgerschap
 • Cultuur en kunstzinnige vorming
 • Bewegen en sport

Afhankelijk van de mogelijkheden van de leerling bieden we praktijkvakken in de sectoren keuken, groen, winkel, productie en kaarsenmakerij.

Voorbereiding op dagbesteding en arbeid

We bieden naast leervakken en praktijkvakken ook voorbereiding op dagbesteding en arbeid. Dit bestaat uit:

 • Leren leren
 • Leren taken uitvoeren
 • Leren functioneren in sociale situaties
 • Leren van werknemersvaardigheden
 • Ontwikkelen van persoonlijk toekomstperspectief

Sport en beweging

Bij ons op school wordt veel bewogen. Onze pleinen dagen uit om te spelen en te bewegen. Twee keer per week krijgen alle leerlingen bewegingsonderwijs. Ook hebben leerlingen de keuze om mee te doen aan een sportieve activiteit zoals fitness, zwemmen of mountainbiken. We werken samen met Special Heroes.

Cultuur en kunstzinnige vorming

In de klas doen we veel aan cultuurlessen. We bieden leerlingen verschillende expressieve en creatieve vakken. Externe docenten geven muziek- en theaterlessen. Ook stimuleren we de leerlingen om deel te nemen aan culturele activiteiten buiten school. Dit doen we samen met Cultura. Dat is het centrum voor kunst en cultuur in Ede.