Praktijkervaring

Praktijkvakken en stage nemen op onze school een belangrijke plek in. Ook leren we jongeren vaardigheden die ze in hun werk nodig hebben of die ze goed kunnen gebruiken in het leven. Zo zorgen we dat ze straks klaar zijn voor de volgende stap.

Stages

Stagelopen heeft verschillende doelen. Zoals motiveren voor werk, vakkennis opdoen, aanleren van arbeidscompetenties en leren omgaan met collega’s en leidinggevenden. Wij bieden de volgende stages aan.

Leerjaar 3: voorbereiden en oriënteren

Leerlingen krijgen een steeds eerlijker en ruimer beeld van de maatschappij en werkplekken buiten de school. Zij verdiepen zich hierin en gaan op excursies. We noemen dit LOB (loopbaan oriënterende stage).

Leerjaar 4: ervaren

In leerjaar 4 staat de ervaring centraal. Leerlingen steken ook buiten de school de handen uit de mouwen in klas-overstijgende groepen. Zij maken meewerkend kennis met werk- en dagbestedingsplekken. We noemen dit BES (begeleide externe stage).

Leerjaar 5: specialiseren

In leerjaar 5 staat specialiseren centraal. Stages die daadwerkelijk aansluiten bij een mogelijke uitstroomplek worden onderzocht. Een leerling gaat niet meer in groepen, maar zelfstandig op stage. We noemen dit ZES (zelfstandige externe stage).

Leerjaar 6: uitstroom

In leerjaar 6 staat het vinden van een passende uitstroomplek centraal. De stages zijn gericht op het vinden van deze passende uitstroomplek. De leerling loopt zelfstandig drie dagen per week stage. In de eindfase kan dit uitlopen naar vier dagen. We noemen dit ZES (zelfstandige externe stage).

Rustig en vertrouwd

We bouwen stages rustig op. Van heel vertrouwd met begeleiding vanuit de school naar steeds meer loslaten buiten de school. Leerlingen passen dat wat ze geleerd hebben toe in de praktijk. Zo krijgen ze een indruk van arbeid en werk en bereikt iedere leerling de plaats die het best bij hem of haar past. De resultaten leggen we vast in een stagemap.