Toetsen en examen

Het Meza College heeft hoge verwachtingen van haar leerlingen. Dit betekent dat er voor de leerlingen uitdagende doelen gesteld worden. Op Het Meza College werken we met het landelijk doelgroepenmodel, beheersingsdoelen Leerstandaard vso. Door toetsing wordt regelmatig nagegaan of deze doelen gehaald worden. Onze leerlingen maken Cito-toetsen voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. Deze toetsen monitoren dezelfde leerstof als in het reguliere voortgezet onderwijs op een manier die past bij onze leerlingen. Zo nodig komen er aanbevelingen of aanpassingen in aanbod, leertijd, leeromgeving of didactische aanpak.

Leerlingen worden systematisch op basis van een toetskalender (jaarplanning, ondersteuningscyclus) gevolgd. Hiervoor worden op didactisch gebied methodegebonden en methodeonafhankelijke toetsen gebruikt. Elke leerling maakt de toetsen op individueel niveau. Op sociaal-emotioneel gebied en Leren en Ontwikkelen worden leerlingen gevolgd aan de hand van de leerlijn. De zorgcoördinator maakt analyses van de opbrengsten van de Cito-toetsen en doet verbeteringsvoorstellen op school-, groeps- en leerlingniveau. Opbrengsten worden besproken binnen teambijeenkomsten en leerlingbesprekingen en binnen het CievB. De mentor interpreteert de opbrengsten en laat deze in het groepsplan terugkomen. Om de ontwikkeling van de leerlingen in leerroute 1 in kaart te brengen, volgt de mentor de leerlingen aan de hand van observaties en de leerlijnen LACCS, Plancius/CED-ZML als er geen toetsen voorhanden zijn.

Hoe doet uw kind het in de praktijk op school?

Wij houden de planning voor het leren en ontwikkelen van iedere leerling bij. We doen dit in een digitaal systeem dat de gegevens van leerlingen archiveert en beheert. Zo komen we tot een zo compleet mogelijk beeld van de resultaten en mogelijkheden van iedere leerling. Hierin staan de behaalde resultaten, maar ook opmerkingen over gedrag en ontwikkeling. De functionele verwerking van toetsen wordt gedaan in Schoolaris, LVS Werken Aan en ParnasSys.

Diploma

Een diploma is iets om trots op te zijn! Leerlingen kunnen ermee laten zien wat ze hebben geleerd en welke resultaten ze hebben gehaald. Ook op het voortgezet speciaal onderwijs. Een leerling krijgt een diploma niet zomaar. Hij moet bijvoorbeeld genoeg stage hebben gelopen én een goed portfolio hebben. Meer weten of het reglement lezen? Ga naar www.deonderwijsspecialisten.nl/scholen/diploma.