Onze partners

Elke leerling zo goed mogelijk begeleiden, zodat hij het beste uit zichzelf kan halen. Daar werken we elke dag aan. Samen. Samen met anderen en op verschillende manieren. Omdat samenwerking leidt tot nog beter onderwijs.

Samen met leerlingen en ouders

Natuurlijk praten we graag en veel met onze leerlingen en hun ouders. Ze adviseren ons elke dag. Samen weten we meer.

Met leerlingen en ouders

Samen met partners en omgeving

Soms is er meer nodig dan we als school kunnen bieden. Dan werken we samen met instanties van buitenaf. Wij zetten in op gelijke kansen omdat onze leerlingen een mooie toekomst verdienen. We denken in kansen en sturen aan op het inzetten van kansen.

Met partners en omgeving

Samen met De Onderwijsspecialisten

Onze school maakt deel uit van De Onderwijsspecialisten. Dit is een stichting van 30 scholen in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs.

Met De Onderwijsspecialisten