Onderwijsprogramma

In de onderbouw

De leerlingen worden voorbereid op de wisselingen die komen in de volgende jaren. De aanpak en dagindeling zijn groepsgericht. Het onderwijsaanbod in de onderbouw is breed en bestaat uit leer- en praktijkvakken. Onze leervakken zijn gericht op de praktijk. Ook is er veel aandacht voor burgerschap en voorbereiding op werk of dagbesteding. Het onderwijs is gekoppeld aan het uitstroomprofiel van de leerling. De leerlingen maken kennis met alle praktijkvakken als oriëntatie op de verschillende sectoren op de arbeidsmarkt. Onze leerlingen leren de praktische vaardigheden van vakmensen: de praktijkinstructeurs.

In de middenbouw

De leerlingen volgen naast onderwijs in de groep de vaklessen van hun keuze buiten hun groep. De praktijkinstructeurs delen hun vakkennis en praktijkervaring als leeractiviteit met onze leerlingen. De leerlingen leren over het vak en het werken in de praktijk. We werken met de methode scholing voor arbeid (sva) aan de ontwikkeling van zowel de algemene beroepsvaardigheden als de speciale vakkennis en vaardigheden. Leren en trainen voor een sva-certificering speelt zich af op school. We maken voor de certificering gebruik van leerlijnen vanuit de methode werkportfolio.

In de bovenbouw

Leerlingen volgen lessen die aansluiten bij hun uitstroomrichting, praktijkkeuze en stage. Belangrijke thema’s in de bovenbouw zijn: wonen, werken, burgerschap, leren en vrije tijd. De leerlingen komen twee tot drie dagen per week naar school. In deze fase vormt de stage een belangrijk onderdeel van het leerproces. Een goede stage is vaak de basis voor een mooie uitstroomplek in dagbesteding of (beschutte) arbeid. De leerlingen worden in de bovenbouw voorbereid op het echte werk.