Vakanties, studiedagen en lestijden

De zomervakantie voor het schooljaar 2023-2024 is van 13 juli t/m 25 augustus.

 

We starten in augustus 2024 met een lesvrije dag op dinsdag 27 augustus. Dan voeren we de startgesprekken met de leerlingen en hun ouders. De eerste lesdag is op woensdag 28 augustus 2024. Onze leerlingen moeten minimaal 1000 onderwijsuren per jaar volgen. Daar houden we ons aan. Onze roosters en de jaarplanning zijn hierop gebaseerd.

Schooltijden

Het Meza College heeft een vijf gelijke dagen rooster. De schooltijden zijn elke dag van 8.45 tot 14.30 uur. Leerlingen kunnen vanaf 8.25 uur in de klas terecht. Medewerkers van de groep zijn dan aanwezig. Wij houden altijd toezicht totdat alle leerlingen naar huis zijn.

Pauzes

De leerlingen hebben in de ochtend een kwartier pauze. Tussen de middag hebben ze ook een kwartier pauze. Hier is een kwartier aan toegevoegd voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Daarmee hebben de leerlingen een half uur ruimte tussen de lessen. Leerlingen die vanwege een ernstige motorische beperking extra tijd nodig hebben om te eten krijgen die uiteraard. Voor hen valt eten binnen het ontwikkelen van gezond en redzaam gedrag in hun persoonlijk toekomstperspectief. Daarmee is dit onderwijstijd.

Vrij vragen

Je zoon of dochter krijgt vrij op bijzondere dagen zoals een huwelijk of begrafenis. Je kunt de vrije dag aanvragen bij de directeur. Het formulier daarvoor is verkrijgbaar bij de administratie.

Vrijstellingen en ontheffingen

In sommige gevallen kan je zoon of dochter niet het voorgeschreven aantal lesuren volgen, bijvoorbeeld om medische redenen. Bespreek dit dan met de schoolleiding.

Vakanties 2024 - 2025

Startgesprekken
27 augustus 2024
Eerste lesdag
28 augustus 2024
Herfstvakantie
28 oktober t/m 1 november
Kerstvakantie
23 december t/m 3 januari
Voorjaarsvakantie
24 t/m 28 februari
Goede Vrijdag
18 april
Meivakantie
22 april t/m 2 mei
Hemelvaart
29 t/m 30 mei
Pinksteren
9 juni
Zomervakantie
21 juli t/m 29 augustus

Studiedagen en vrije dagen

Maandag 30 september
Donderdag 28 november
Vrijdag 31 januari
Woensdag 19 maart
Dinsdag 10 juni
Woensdag 11 juni

Einde lesdag 12.20 uur

  • vrijdag 20 december 2024
  • vrijdag 18 juli 2025

Let op: Nationale feestdag 5 mei 2025 aansluitend aan meivakantie

Lestijden

Maandag
8.45 uur – 14:30 uur
Dinsdag
8.45 uur – 14:30 uur
Woensdag
8.45 uur – 14:30 uur
Donderdag
8.45 uur – 14:30 uur
Vrijdag
8.45 uur – 14:30 uur

De school is open vanaf 8.25 uur.

Pauzes

Eerste pauze: 10.25 uur – 10.40 uur
Tweede pauze: 12.20 uur – 12.50 uur