Aanmelden

Voor de toelating van je zoon of dochter tot een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Deze verklaring kan worden afgegeven door het samenwerkingsverband in je regio. 

Stappenplan

Je bent van plan uw zoon of dochter aan te melden bij onze school. Om je hierbij te ondersteunen volgt hieronder een stappenplan.

 1. Onze school heeft een open dag in januari, je kunt dan de sfeer van onze school proeven.
 2. Na de open avond kun je een afspraak maken met Het Meza College voor een oriënterend gesprek en eventueel een rondleiding door de school. 
 3. Na dit gesprek kan de officiële aanmelding volgen d.m.v. het invullen van de aanmeldingsformulieren. 
 4. Deze aanmeldingsformulieren moeten voor 1 maart bij Het Meza College binnen zijn. 
 5. Het Meza College zal na ontvangst van uw aanmeldingsformulieren contact opnemen met de aanleverende school en het dossier van uw zoon of dochter opvragen t.b.v. de aanvraag van de Toelaatbaarheidsverklaring.
 6. Het Meza College met je contact moet worden opgenomen in verband met het aanvragen van de TLV.
 7. Als de aanvraag voor de TLV is ingediend, heeft het Samenwerkingsverband zes weken de tijd om de TLV al dan niet af te geven. 
 8. Je ontvangt de TLV per post thuis van het Samenwerkingsverband.
 9. De toelating op Het Meza College is hiermee officieel. Vanaf dit moment nemen wij je zoon of dochter mee in de nieuwe klassenindeling. 
 10. Via de teamleider hoor je in welke klas je zoon of dochter terecht is gekomen, dit is eventueel middels een nieuw in te plannen gesprek. 
 11. In juni volgt er een kennismakingsmiddag voor de leerlingen waarbij zij kennis kunnen maken met hun mentor en klasgenoten voor het nieuwe schooljaar.

Het is van belang dat je op tijd je zoon of dochter bij ons aanmeldt, dit in verband met de gehele procedure. Wij zijn te bereiken op telefoonnummer: 0318 - 61 04 81.

Toelaatbaarheidsverklaring

Voor de toelating van je zoon of dochter tot een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Deze verklaring kan worden afgegeven door het samenwerkingsverband in je regio. Meer informatie staat op de website van het samenwerkingsverband: www.swvgeldersevallei.nl

Aanmelden

Voor meer informatie over aanmelden kun je contact opnemen met onze teamleider en intern begeleider.