Op school

Onze school is een fijne en veilige omgeving voor leerlingen en medewerkers. Daar letten we op en daarom houden we ons samen aan de volgende afspraken.

Alcohol en drugs

Alcohol en drugs zijn verboden op school. Daar zijn wij heel stellig in. Als we merken dat een leerling alcohol of drugs bij zich heeft of gebruikt volgen er sancties. We melden dit direct bij de politie en nemen ook contact op met ouders.

Calamiteiten

Ieder jaar oefenen we met onze leerlingen en medewerkers het ontruimen van het schoolgebouw. Zodat iedereen zo goed mogelijk weet wat te doen in geval van nood. Soms kondigen we het van tevoren aan, maar niet altijd.

Eten en drinken

Leerlingen nemen hun eigen eten en drinken mee naar school.

Mobiele telefoons

Leerlingen mogen hun mobiele telefoons alleen tijdens pauzes gebruiken. De telefoon staat tijdens lestijden uit en wordt bewaard in het kluisje.

Roken en vapen

Het is streng verboden om te roken of te vapen in school of op het schoolplein. Gebeurt dit toch? Dan nemen we de sigaretten, vaper en het bijbehorende gerei in en nemen contact op met de ouders.

Verzekering

We hopen natuurlijk dat het niet nodig is, maar we zijn verzekerd tegen schade en ongevallen. Onze algemene aansprakelijkheidsverzekering dekt schade die door een van onze medewerkers is veroorzaakt. Onze ongevallenverzekering dekt schade door of met een voertuig van school. Uw kind is dan meeverzekerd als inzittende. Tot slot keert onze ongevallenverzekering eenmalig een bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van medewerkers, vrijwilligers en leerlingen.

Waardevolle spullen

Laat waardevolle spullen het liefst thuis. De school is niet aansprakelijk voor wat ermee gebeurt. Onze verzekering dekt geen schade die niet uitdrukkelijk door een van onze medewerkers is ontstaan. Verloren spullen, telefoons of brillen die kapot zijn gevallen, zijn dus niet verzekerd.