Om te regelen

We maken het ouders en leerlingen graag zo gemakkelijk mogelijk, maar sommige dingen kunnen we niet regelen. Doen jullie dat zelf?

Beschermende kleding en schoenen

Vanwege veiligheidsvoorschriften zijn leerlingen verplicht om tijdens sommige praktijkvakken of stages beschermende kleding, bedrijfskleding of werkschoenen te dragen. Deze krijgen de leerlingen te leen via school. Zorg zelf voor werkschoenen bij de zelfstandige stages.

Boeken en leermiddelen

Lesmateriaal zoals boeken en schriften regelt de school. De leerling neemt een eigen etui met pennen en potloden mee naar school.

Gymkleren en schoenen

Leerlingen hebben twee keer per week gym. Uw kind neemt hiervoor sportschoenen mee met stroeve zolen (géén zwarte zolen) en een korte sportbroek en T-shirt. Als uw kind niet kan gymmen meldt u dit schriftelijk aan de mentor.

Medicijnen

Als een kind tijdens schooltijd medicijnen nodig heeft, dan is het belangrijk dat wij dit weten. Ook horen we het graag als de medicatie stopt of verandert. Wij bergen de medicijnen op school veilig op. We kunnen ook helpen de medicatie toe te dienen. Dit doen we alleen met schriftelijke toestemming van ouders.

Aansprakelijkheidsverzekering

Als uw kind schade veroorzaakt bij een ander, kunnen de kosten hoog oplopen. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Sluit daarom een aansprakelijkheidsverzekering af voor uw kind. Heeft u een aansprakelijkheidsverzekering voor het hele gezin? Dan is uw kind vaak vanaf de geboorte automatisch meeverzekerd.