Naar school

We zijn elke dag blij onze leerlingen weer op school te zien! Hier leest u meer over vervoer naar school en wat te doen als uw kind niet naar school kan komen.

Ziek

Is uw kind ziek? Bel vóór 8.45 uur naar school. We zijn bereikbaar op telefoonnummer 0318 - 61 04 81. Belt u ook de vervoersmaatschappij af? Als uw kind op school ziek wordt nemen we contact met u op. Het is prettig wanneer u een dag van tevoren belt als uw kind weer naar school komt.

Te laat

Wij noteren wanneer leerlingen te laat op school komen. De leerlingen moeten een ‘te laat briefje’ ophalen bij de administratie. Als een leerling vaker te laat komt, volgt er contact met de ouders.

Taxi

Veel van onze leerlingen komen met de taxi naar school. U kunt het vervoer van uw kind aanvragen bij de gemeente waarin u woont.

Stalling

Fietsen horen thuis in de fietsenstalling. De school is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van vervoersmiddelen.

Spijbelen en verzuim

Als leerlingen lang of vaak niet naar school komen is er sprake van verzuim. Alleen bij ziekte mag uw kind van school wegblijven. Maken wij ons zorgen om verzuim dan bekijken we samen wat we hieraan kunnen doen. Spijbelen melden wij altijd aan de leerplichtambtenaar