Zorg

Soms heeft een leerling extra hulp of zorg nodig die binnen de klas niet mogelijk is. Hij kan dan begeleiding krijgen van andere professionals in school.

Commissie voor de Begeleiding

Onze Commissie voor de Begeleiding adviseert na overleg met de ouders over het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Ook onderzoekt de commissie of een leerling extra ondersteuning nodig heeft, en welke dan. Verder evalueert de commissie jaarlijks de vorderingen van de leerling. We stemmen zorg en onderwijs steeds zo goed mogelijk op elkaar af.

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator coördineert de leerlingenzorg bij ons op school. Denk aan logopedie, fysiotherapie of overleg met een jeugdarts. De zorgcoördinator spreekt met leerlingen, ouders en mentoren over de zorg die het beste bij hen past. Ons zorgaanbod is altijd gericht op ondersteuning van het leerproces.

Rots en Water

Alle leerlingen krijgen de psychofysieke sociale competentietraining Rots en Water aangeboden. Deze training gebruikt veel beweging en wordt gegeven in de gymzaal.

Samen met gehandicaptenzorg

Samen met partners bieden we een onderwijszorgarrangement voor leerlingen die die zeer moeilijk lerend zijn én moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen. Allen vinden we dat élk kind en jongere recht heeft op onderwijs.

Het Panorama

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator coördineert de leerlingenzorg bij ons op school. Denk aan logopedie, fysiotherapie of overleg met een jeugdarts. Hij of zij spreekt met leerlingen, ouders en mentoren over de zorg die het beste bij hen past. Ons zorgaanbod is altijd gericht op ondersteuning van het leerproces.

Rots en water

De gehele school krijgt de psychofysieke sociale competentietraining Rots en Water aangeboden. Deze training gebruikt veel beweging en wordt gegeven in de gymzaal.

Vragen?

Neem gerust contact op.

Contact Contactpersonen