Resultaten

Wat gaat een leerling doen nadat de tijd op onze school erop zit? Er zijn verschillende mogelijkheden.

Waar kunnen onze leerlingen na school naartoe?

We besteden heel veel tijd en aandacht aan het vinden van geschikte uitstroomplekken en we bereiden onze leerlingen er goed op voor.

  • 100% van onze leerlingen stroomde uit naar arbeid of dagbesteding.
  • Na een jaar is 70% nog op de plek waar ze naartoe zijn gegaan, 4% is opgestroomd en 4% is afgestroomd. Van 22% hebben we deze informatie helaas niet.
  • Onze ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP’s) kloppen voor 73% van onze leerlingen, 4% opstroom, 4% afstroom en 19% non response.

Waar gingen onze leerlingen na school naartoe?

In schooljaar 2021-2022 stroomden 27 leerlingen uit. Van deze leerlingen vond 44% de dagbesteding en 44% ging naar (beschutte) arbeid. Van de overige 12% zijn twee leerlingen uitgestroomd naar praktijkonderwijs en één leerling is uitgestroomd zonder vervolgplek op basis van de keuze van de ouders.

Klopt dit met wat wij van deze leerlingen verwachtten?

In schooljaar 2021-2022 is 100% van onze leerlingen uitgestroomd volgens onze verwachting. Dat wil zeggen 27 van de 27 leerlingen gingen naar de plek die twee jaar daarvoor in hun OPP stond vermeld. De landelijke norm van 75% hebben we ruimschoots gehaald.