Doelen

Als school leren we ook. We willen ons onderwijs steeds blijven verbeteren. Elk jaar stellen we onszelf doelen. Hier leest u wat we vorig jaar bereikten en wat we komend jaar willen bereiken.

Bereikt in 2022

 • We hebben nieuwe ontwikkelingen doorgemaakt m.b.t. de methode Werken Aan. Er zijn teamafspraken gemaakt. We werken met een eenduidige didactische werkwijze.
 • Over het gebruik van Logo3000 zijn we tevreden.
 • We zijn gestart met praktijkvak Winkel.
 • Er zijn leerlingen die een certificaat hebben behaald in schoonmaak en groen.
 • We hebben het onderwijsarrangement voor leerlingen met moeilijk verstaanbaar gedrag doorontwikkeld. We zien dat de werkwijze aansluit bij de behoefte van deze leerlingen en dat zij zich zichtbaar positief ontwikkelen.
 • Kunst & Cultuur is doorontwikkeld. We doen meer dan ooit aan kunst en cultuur en zijn trots op de stappen die we hebben gezet.
 • De kwaliteitsverbetering op het stagebureau is volledig geïmplementeerd. We zijn erg tevreden over onze transitie.
 • De inzet van ons stagebureau heeft gezorgd voor meer beschutte werkplekken en de samenwerking met de gemeente is verbeterd.

Nieuw jaar, nieuwe doelen

 • Samen met leerlingen en ouders:
  Op Het Meza College maken we samen goed onderwijs. We willen met en van elkaar leren. Zowel met leerlingen, medewerkers als ouders, zodat we samen ons onderwijs blijven verbeteren. De leerling heeft meer de regie in zijn eigen onderwijsproces, nodigt zijn/haar ouders uit bij de gesprekken op school en is aanwezig bij alle gesprekken met ouders. Ook denken onze leerlingen mee in onze leerlingenraad. We betrekken hen nóg meer bij hun onderwijs en het beleid van de school.
 • Samen met partners en omgeving:
  We optimaliseren de inzet van zorg binnen onderwijs (ZBO) met onze partners ’s Heerenloo en Driestroom en de gemeente. Daarnaast ontwikkelen we inclusiever onderwijs in samenwerking met het SWV.
 • Samen met collega’s:
  Wij stellen onszelf voortdurend de vraag wat wij het beste kunnen doen om onze leerlingen te helpen met hun ontwikkeling en groei. Onze koers is maximale ontwikkeling en voortdurende verbetering. We willen inzetten op verdere verbinding in ons team waardoor we kunnen blijven werken met plezier en onze samenwerking verder kan worden geïntensiveerd. We verbinden conclusies en acties aan de uitkomsten van het werkklimaatonderzoek.
 • Samen voor excellent onderwijs:
  We verbeteren de inzet van het huidige portfolio en gaan over naar het digitaal portfolio van De Onderwijsspecialisten. Doelgericht en samenhangend geven we invulling aan ons onderwijsprogramma Burgerschap.
 • Samen duurzamer:
  We willen voor de toekomst van onze leerlingen en medewerkers onze bijdrage leveren aan een schonere aarde. We zetten ons in voor afvalscheiding.