Samen met ouders

Ook met ouders werken we nauw samen. Onze docenten hebben veel contact met ouders. Op vaste momenten, maar ook wanneer je daar als ouder behoefte aan hebt. Of als de docent het nodig vindt. Samen met ouders delen we de zorg voor leerlingen. Dat is ons uitgangspunt.

Zo blijf je op de hoogte

  • Via driehoeksgesprekken op de eerste studiedag van het schooljaar. We spreken dan graag met leerling en ouder over ieders doelen.
  • Via mentorgesprekken. In oktober, februari en juni spreken we leerlingen en ouders graag over het handelingsplan.
  • Via perspectiefgesprekken. We spreken regelmatig met leerling en ouder over stage en het vervolg ná school.
  • Via de nieuwsbrief. Elke maand vertellen we over zinvolle en leuke activiteiten op school.
  • Via ouderavonden. We bespreken wat er onder ouders leeft. Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor data en tijden.

Samen weten we meer

Hoe gaat het op school? Hoe ontwikkelt je kind zich? Dit zijn vragen die elke ouder heeft. Omgekeerd zijn wij benieuwd hoe ouders en verzorgers een kind zien. Hoe gaat het thuis? Valt er iets op of zijn er bijzonderheden? Op allerlei manieren en momenten houden we graag contact met jou als ouder of verzorger.

Gescheiden? Goed om te weten...

Het Meza College behandelt iedere ouder met ouderlijk gezag gelijk. Wij informeren dus beide ouders over de ontwikkelingen op school. Alle schoolverslagen, handelingsplannen en ontwikkelingsperspectiefplannen sturen we naar beide ouders. En beide ouders worden uitgenodigd voor dezelfde ouderavonden. We voeren dus niet twee aparte gesprekken. Het is aan jullie wie er komt.

Is één ouder belast met het gezag? Dan gaan wij ervan uit dat deze ouder de ander op de hoogte houdt. Als de ouder zonder ouderlijk gezag de school om informatie vraagt, dan laten we dat weten aan de ouder met gezag. We geven dan alleen informatie als dat niet in strijd wordt geacht met het belang van jullie kind.

Medezeggenschapsraad

In de wet staat dat ouders mogen meepraten over het onderwijs op de school van hun kind. Dat kan via de medezeggenschapsraad (mr). Hierin zitten ouders, docenten en andere medewerkers van onze school. De mr mag altijd advies geven. Voor sommige plannen heeft de school goedkeuring van de mr nodig. Alles wat de mr mag en moet doen, staat in een reglement. Net als de regels voor de verkiezingen van de leden. Vraag op school naar het reglement.

Laat van je horen

Onze school maakt deel uit van De Onderwijsspecialisten. In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zitten ouders en medewerkers van ál onze scholen. Je bent van harte welkom!

Medezeggenschap