Samen met gehandicaptenzorg

Het Meza College biedt samen met partners een onderwijszorgarrangement voor leerlingen die die zeer moeilijk lerend zijn én moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen. Allen vinden we dat élk kind en jongere recht heeft op onderwijs. Ook als het niet vanzelf gaat. Het Panorama biedt zorg en onderwijs aan leerlingen van 5 tot 18 jaar in het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Leerlingen op Het Panorama

Leerlingen op Het Panorama hebben intensieve ondersteuning nodig om te kunnen leren. Er is dan sprake van complexe problematiek. Veel leerlingen kenmerken zich door een autisme spectrum stoornis (ASS) en een ernstige verstandelijke beperking. Een gestructureerd dagprogramma en veel afwisseling tussen binnen en buiten helpt deze leerlingen tot leren te komen. Zo kunnen we schooluitval voorkomen.

Partners van Het Panorama

Locatie Het Panorama

Het Panorama is gevestigd op De Hartenberg in Wekerom.