Met partners en omgeving

Soms is er meer nodig dan we als school kunnen bieden. Dan werken we samen met instanties van buitenaf. Wij zetten in op gelijke kansen omdat onze leerlingen een mooie toekomst verdienen. We denken in kansen en sturen aan op het inzetten daarvan.

Samen met scholen in de regio

Alle scholen in een regio werken samen aan inclusief onderwijs voor elke leerling. We doen dit in een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bepaalt welke leerlingen les krijgen op het gespecialiseerd onderwijs, en op welke school. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband SWV VO Gelderse Vallei. Samen zorgen we dat er voor alle leerlingen een passende plek is op een school dichtbij. Lees meer op www.swvgeldersevallei.nl Zie ook www.passendonderwijs.nl.

Samen met Het Panorama

Elke jongere heeft recht op onderwijs. Ook als het niet vanzelf gaat. Daarom zijn wij partner van Het Panorama. Leerlingen op Het Panorama hebben intensieve ondersteuning nodig om te kunnen leren. Het Panorama biedt zorg en onderwijs aan leerlingen van 5 tot 18 jaar in het gespecialiseerd onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Onder ‘Maatwerk’ lees je meer over dit onderwijszorgarrangement. Andere partners zijn De Wegwijzer (school in gespecialiseerd onderwijs) en ‘s Heeren Loo (gehandicaptenzorg).

Het Panorama

Het Meza College biedt samen met De Wegwijzer en gehandicaptenzorg een onderwijszorgarrangement voor leerlingen die die zeer moeilijk lerend zijn én moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen. Lees meer over Het Panorama.