Praktijkvakken kiezen

We zijn ondertussen alweer in het tweede halfjaar van dit schooljaar beland. Dit betekent dat we op sommige gebieden als school vooruit aan het blikken zijn op schooljaar 2024-2025. Eén van de onderdelen die er straks weer aankomt is het kiezen van praktijkvakken door leerlingen. Afhankelijk van welke leerroute een leerling volgt maken de leerlingen keuzes. 

Nog even in een notendop de werkwijze: 
Vanaf leerjaar 3 laat een leerling praktijkvakken vallen. Volgt een leerling leerroute 2? Dan kiest de leerling tussen het vak Kaarsenmakerij en Productie. De andere praktijkvakken zijn verplicht en doorlopend en gericht op competenties zoals samenwerken, voor jezelf opkomen, een uitleg volgen en toepassen en zelfredzaamheid. Gym en Kunst & Cultuur zijn hier ook onderdeel van.   

Volgt een leerling leerroute 3 of hoger? Dan kiest de leerling in het derde en vierde leerjaar twee vakken uit de volgende vier: Winkel, Keuken, Groen of Schoonmaak (extern, buiten de school). Ook kiest deze leerling tussen het vak Productie of Kaarsenmakerij, deze vakken zijn gericht op competentie-ontwikkeling en werknemersvaardigheden.

Dit kiezen doen we enerzijds om de leerlingen vooral energie te laten stoppen in praktijkvakken die ze aantrekkelijk vinden. Anderzijds doen we dit voor een stuk specialisatie. Meer focus, betekent meer kwaliteit. Per leerling en per leerniveau verschilt dit uiteraard. In leerjaar 5 blijft er voor deze leerlingen nog één keuzepraktijkvak over van Winkel, Keuken, Groen of Schoonmaak + Productie of de Kaarsenmakerij. 

Rond de maand april zal de mentor in gesprek gaan met de leerling over zijn/haar voorkeuren. Ook wordt besproken wat precies de motieven zijn van de leerling om voor een bepaald praktijkvak te kiezen. De mentor bespreekt de keuze van de leerling met de praktijkinstructeurs in onze school. Hebben zij dezelfde visie en gedachten? Hierna zal de mentor in contact treden met u als ouder om te checken of u dezelfde gedachten heeft als de leerling, mentor en praktijkinstructeur. 
Het duurt nog even, maar het kan goed zijn dit onderwerp, indien van toepassing, al eens met uw kind te bespreken.