Nieuws uit ons stagebureau mei

BES (Begeleid Externe Stage) 

Zoals u in de vorige nieuwsbrief kunt lezen, heeft de BES afgelopen weken een andere manier vorm gekregen. Dit is natuurlijk te maken met de maatregelen rondom corona. Met de indeling van de groepjes hebben we rekening gehouden met de klassenbubbels. Ook vinden we het belangrijk dat de leerlingen zo min mogelijk vervoers- en contactmomenten hebben. Dat is reden dat alleen de BES op loopafstand en een alternatieve vorm op school wordt ingezet. 

Dit natuurlijk in de hoop, dat we na de meivakantie weer op de oude voet verder kunnen gaan. 

Na de laatste persconferentie en gezien het hoge aantal besmettingen, zien we ons als school nog steeds de bes tot aan de zomervakantie in de alternatieve vorm aan te bieden. Het blijft belangrijk dat we op een zo veilige manier blijven werken met de leerlingen. Daarom gaan we naar de zomervakantie op deze manier door. We hopen dat vanaf september alle BES-podia weer op de oude manier kunnen worden. 

Ouderavond uitstroom 

Op 1 juni organiseren we een ouderavond voor leerlingen die volgend schooljaar in leerjaar 5 en 6 zitten (huidige leerjaar 4 en 5). De trajectbegeleiders van De Toekomst zullen u meenemen in het uitstroomtraject en wat hier allemaal bij komt kijken.
Als het nog heel langzaam gaat met de versoepelingen rondom corona, zal deze ouderavond digitaal via Teams plaatsvinden. Ouders kunnen zich via de mail bij Nathalie opgeven (n.vanstraaten@toekomst-ede.nl). Bij een deelname van minimaal 25 personen gaat deze ouderavond door. De ouders/verzorgers die zich op het moment dat ze krijgen krijgen een link via de mail.  

ZES (Zelfstandig Externe Stage) 

Zoals u nu gewend bent, belichten we elke maand een leerling die ZES loopt. Deze maand is het David de Wit uit MIX5. David loopt stage bij Vetlicht (De Rietkampen). De focus ligt hier op alles rond het maken van kaarsen. De deelnemers maken kaarsen in alle soorten, maten en kleuren. Deze kaarsen worden verkocht op diverse markten. Daarnaast doen ze ze ook nog allerlei andere activiteiten.